Et stort skridt i den rigtige retning

Vi mener, at hver eneste person vi møder i PsykCare er helt unik, og skal støttes og vejledes på de bedste tænkelige måder. Vi vægter åbenhed og ærlighed højt, hvorfor vi aldrig arbejder med en skjult dagsorden eller fortier planer og målsætninger.
 

Kontakt os

Vikarer

PsykCare tilbyder vikarer til døgninstitutioner, daginstitution, demensplejen, eget hjem og til psykiatrien. Vikarerne har bred erfaring indenfor
normal- og specialområdet.
Vi er klar til at løse opgaver i hele Danmark for både kommuner, regioner og private. Vores vikarer er pædagoger, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Faglighed

I PsykCare er vi dedikerede og sikre, at vores borgere får så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Medarbejderteams sammensættes, så de bedst muligt repræsenterer det kompetencefelt, der understøtter den enkelte beboers mål, behov og ønsker. Vi finder løsninger med respekt og omsorg for den enkelte.

Målgruppe

I PsykCare har vi mange års erfaring på det pædagogiske område. Vi har bred erfaring med borgere indenfor for hele det specialiseret område og kan tilbyde individuelle, skræddersyede og tilpassede indsatser til borger og tilbud. I PsykCare har vi desuden erfaring med hele børn og unge området. Denne erfaring bruger vi i skoler, børnehaver og vuggestuer.

Med respekt og omsorg
– for mennesker & samfund

I PsykCare er borgerens trivsel og udvikling i centrum. Borgerens ønsker og håb for deres liv er afgørende for, at de kan komme sig helt eller delvist. Derfor er det vores fornemmeste opgave, at sikre, at borgerne kan bevæge sig mod disse ønsker og håb og potentielt indfri dem.

Tillid, ansvar og forandring

Vi tror på, at positiv udvikling og forandring er muligt for alle, ligesom vi tror på, at alle kan komme sig helt eller delvist. Vi møder borgerne med den overbevisning og fokuserer på den enkeltes ressourcer og potentialer.

Vi mener samtidig, at det bedste liv leves, når man er så selvhjulpen og ansvarlig i eget liv, som muligt. Med klare forventninger, faglighed, tillid og dialog støtter vi borgerne i at blive så selvhjulpne, aktive og ansvarlige i eget liv, som muligt, så positiv forandring og udvikling kan opstå.

Seneste nyheder

Viden om vold

Viden om vold

Her finder du rapporter og bøger om vold i nære relationer, herunder vold og overgreb mod børn og unge, voldsramte kvinder og arbejdsliv, efterværn,...

Psyk Care

Ledelsen har et særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse for de indskrevet beboere og deres ev.t medbragte børn og unge. For alle beboere handler det om, at skabe de bedste muligheder for, at genstarte eget liv og netop uddannelse eller beskæftigelse, er et godt skridt i den rigtige retning.

Beboerne i centrum

I PsykCare er borgernes trivsel og udvikling i centrum. Borgernes ønsker og håb for deres liv er afgørende for, at de kan komme sig helt eller delvist. Derfor er det vores fornemmeste opgave, at sikre, at borgerne kan bevæge sig mod disse ønsker og håb og potentielt indfri dem