Beboer

Målgruppe

Voldsudsatte kvinder og deres børn. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuel eller trusler om vold. Volden er som udgangspunkt familierelateret vold eller i nære relationer.

Kvinder med et aktivt misbrug, kvinder i metadonbehandling eller kvinder med et akut psykiatrisk behandlingsbehov modtages ikke.

For at kunne tilbydes ophold skal man være selvhjulpen, dvs. indgå i de forpligtelser, der er ved at bo i et fællesskab, såsom rengøring, indkøb og madlavning.

Kvinderne har selv ansvaret for at tage sig af egne børn. Krisecenterets målsætning, i forhold til de medfølgende børn, er,

  • at sikre børnenes trivsel under opholdet,
  • at børnene blive hørt i forhold til deres oplevelse af volden og sikre, at de bliver tilbudt hjælp til bearbejdelsen.

 

Målsætning

Krisecenterets målsætning er at tilbyde sikkerhed, omsorg og faglig kvalificeret krisehjælp i forhold til de overgreb, som kvinderne har været udsat for.

Der ydes en særlig indsats med henblik på, at styrke kvindens personlige udvikling og muligheder for selvudfoldelse.

Krisecenteret har et vigtigt fokus på støtte i forhold til kvindens sociale- og arbejdsmæssige situation

Har du brug for hjælp?

Krisecenterets målsætning er at tilbyde sikkerhed, omsorg og faglig kvalificeret krisehjælp i forhold til de overgreb, som kvinderne har været udsat for.

Der ydes en særlig indsats med henblik på, at styrke kvindens personlige udvikling og muligheder for selvudfoldelse.

Krisecenteret har et vigtigt fokus på støtte i forhold til kvindens sociale- og arbejdsmæssige situation

Kontaktdetaljer:

Administrationen i Stationsparken 25, 1. tv, 2600 Glostrup

Glostrup har åbningstid man-fre 9:30-12:00.

PsykCare hovednummer: 333 233 14

Bliv vikar

Vi søger altid sundhedsfagligt uddannede vikarer med erfaring fra psykiatrien i hele landet.