Her finder du rapporter og bøger om vold i nære relationer, herunder vold og overgreb mod børn og unge, voldsramte kvinder og arbejdsliv, efterværn, behandling af voldsudøvere samt børn og unges trivsel i Grønland.

Læs flere artikler her