CTI står for Critical Time Intervention, og er en metode, der er udviklet med henblik på at støtte borgere i en overgangsperiode, hvor borgeren forandrer sin livssituation. CTI-metoden er en evidensbaseret metode, der indebærer individuelt tilpassede forløb. Metoden har et recovery- og empowerment-perspektiv, hvilket betyder, at CTI-forløbet skal tage udgangspunkt i den enkelte kvindes ønsker og behov.

Læs hele dokumentet her