Kvindekrisecenteret

Beboerne i centrum

På vores kvindekrisecenter er beboernes trivsel og udvikling i centrum. Beboerens ønsker og håb for deres liv er afgørende for, at de kan komme sig helt eller delvist. Derfor er det vores fornemmeste opgave, at sikre, at beboerne kan bevæge sig mod disse ønsker og håb og potentielt indfri dem.

Tillid, ansvar og forandring.

Vi tror på, at positiv udvikling og forandring er muligt for alle, ligesom vi tror på, at alle kan komme sig helt eller delvist. Vi møder beboerne med den overbevisning og fokuserer på beboernes ressourcer og potentialer.

Vi mener samtidig, at det bedste liv leves, når man er så selvhjulpen og ansvarlig i eget liv, som muligt. Med klare forventninger, faglighed, tillid og dialog støtter vi beboerne i at blive så selvhjulpne, aktive og ansvarlige i eget liv, som muligt, så positiv forandring og udvikling kan opstå.

Dialog og indflydelse.

Beboerne er ekspert i eget liv og har deres egne drømme. Vi bruger derfor deres viden og erfaring aktivt i samarbejdet med dem. Beboerne skal tage del i fællesskabet og livet på kvindekrisecenteret og de skal udnytte deres ret til indflydelse og medbestemmelse. Det er medarbejdere og ledelsens ansvar at skabe meningsgivende rammer for involvering og indflydelse.

 

Faglighed.

På vores kvindekrisecenter arbejder to til fire medarbejdere i et tæt samarbejde med den enkelte beboer. Medarbejderteams sammensættes, så de bedst muligt repræsenterer det kompetencefelt, der understøtter den enkelte beboers mål, behov og ønsker.

Krisecenterets målsætning er at tilbyde sikkerhed, omsorg og faglig kvalificeret krisehjælp i forhold til de overgreb, som kvinderne har været udsat for.

Der ydes en særlig indsats med henblik på, at styrke kvindens personlige udvikling og muligheder for selvudfoldelse.

Krisecenteret har et vigtigt fokus på støtte i forhold til kvindens sociale- og arbejdsmæssige situation.

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr under nogen form. Handicaphunde er tilladt efter aftale med personalet.

Medarbejderne på Care Krisecenter forestår målgruppeafklaringen jf. Serviceloven § 109.

Alle pædagogiske overvejelser og metoder tager afsæt i krisecenterets værdigrundlag.

Dette betyder i praksis, at alle ansatte udviser respekt for beboernes ret til at træffe egne beslutninger af betydning for beboerens eget liv, og respekt og rummelighed overfor beboernes forskellige kulturelle baggrund og værdisæt.

Målgruppe

Voldsudsatte kvinder og deres børn. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuel eller trusler om vold. Volden er som udgangspunkt familierelateret vold eller i nære relationer.

Kvinder med et aktivt misbrug, kvinder i metadonbehandling eller kvinder med et akut psykiatrisk behandlingsbehov modtages ikke.

For at kunne tilbydes ophold skal man være selvhjulpen, dvs. indgå i de forpligtelser, der er ved at bo i et fællesskab, såsom rengøring, indkøb og madlavning.

Kvinderne har selv ansvaret for at tage sig af egne børn. Krisecenterets målsætning, i forhold til de medfølgende børn, er,

  • at sikre børnenes trivsel under opholdet,
  • at børnene blive hørt i forhold til deres oplevelse af volden og sikre, at de bliver tilbudt hjælp til bearbejdelsen.

Krisecenterets målsætning er at tilbyde sikkerhed, omsorg og faglig kvalificeret krisehjælp i forhold til de overgreb, som kvinderne har været udsat for.

Der ydes en særlig indsats med henblik på, at styrke kvindens personlige udvikling og muligheder for selvudfoldelse.

Krisecenteret har et vigtigt fokus på støtte i forhold til kvindens sociale- og arbejdsmæssige situation

Kontaktdetaljer:

Administrationen i Stationsparken 25, 1. tv, 2600 Glostrup

Glostrup har åbningstid man-fre 9:30-12:00.

PsykCare hovednummer: 333 233 14

Hvem er vi

Vi arbejder ud fra en værdibaseret målsætning om, at vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en aktiv handlen.

Vi mener, at hver eneste kvinde vi møder i Care Krisecenter er helt unik, og skal støttes og vejledes på de bedste tænkelige måder.