Hvem er vi

Vi arbejder ud fra en værdibaseret målsætning om, at vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en aktiv handlen.

Vi mener, at hver eneste kvinde vi møder i Care Krisecenter er helt unik, og skal støttes og vejledes på de bedste tænkelige måder.

Kvinderne har taget en måske stor og tung beslutning om, at forlade sit nuværende liv og det fordrer respekt.

Derfor mener vi:

At alle voldsudsatte kvinder og deres børn skal have en hurtig, nærværende og helhedsorienteret hjælp, så de får redskaberne til at komme videre til en fremtid uden vold.

Vi vægter åbenhed og ærlighed højt, hvorfor vi aldrig arbejder med en skjult dagsorden eller fortier planer og målsætninger

Det betyder at vi:

Altid møder den enkelte med respekt, forståelse og ligeværd. Altid tager udgangspunkt i den enkeltes særlige livsomstændigheder, og egen oplevelse af volden tilskynder den enkelte til selv at tage initiativ og handle aktivt, med det formål at finde styrke til at gøre sig fri af volden.

 

Vi ønsker på enhver måde at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder, og gør dette via følgende initiativer:

At arbejde med empowerment-tilgang til kvinder og børn, der har været udsat for vold af enhver art. Dvs. at den enkelte kvindes ressourcer danner grundlag for hvilke forventninger vi har, og hvilke tilbud om hjælp vi kan give hende at tilbyde kognitiv adfærdsterapi til kvinderne i den tid de befinder sig på Care krisecenter og de ønsker dette.

At kvinder der opsøger og eventuelt bor på krisecenteret sammen med deres børn, til enhver tid møder faguddannet personale og kvalificerede og engagerede frivillige, der kan guide, vejlede og omsorg.

Kvinderne har selv ansvaret for at tage sig af egne børn. Krisecenterets målsætning, i forhold til de medfølgende børn, er, at sikre børnenes trivsel under opholdet, at børnene blive hørt i forhold til deres oplevelse af volden og sikre, at de bliver tilbudt hjælp til bearbejdelsen.

Krisecenterets målsætning er at tilbyde sikkerhed, omsorg.

Har du brug for hjælp?

Krisecenterets målsætning er at tilbyde sikkerhed, omsorg og faglig kvalificeret krisehjælp i forhold til de overgreb, som kvinderne har været udsat for.

Der ydes en særlig indsats med henblik på, at styrke kvindens personlige udvikling og muligheder for selvudfoldelse.

Krisecenteret har et vigtigt fokus på støtte i forhold til kvindens sociale- og arbejdsmæssige situation

Kontaktdetaljer:

Administrationen i Stationsparken 25, 1. tv, 2600 Glostrup

Glostrup har åbningstid man-fre 9:30-12:00.

PsykCare hovednummer: 333 233 14

Hvem er vi

Vi arbejder ud fra en værdibaseret målsætning om, at vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en aktiv handlen.

Vi mener, at hver eneste kvinde vi møder i Care Krisecenter er helt unik, og skal støttes og vejledes på de bedste tænkelige måder.