Vi tilbyder

Ledelsen har et særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse for de indskrevet beboere og deres ev.t medbragte børn og unge. For alle beboere handler det om, at skabe de bedste muligheder for, at genstarte eget liv og netop uddannelse eller beskæftigelse, er et godt skridt i den rigtige retning.

Efter en grundig afdækning af kvindens ståsted og en sikkerhedsvurdering af, om krisecentret kan modtage beboeren, vil hele indskrivningsfasen påbegynde. Der vil ved indskrivningen blive lavet en opholdsplan, som vil være et vigtigt redskab for både beboeren og personalet. Ledelsen står for alle indskrivninger på krisecentret og har et overblik over diverse samarbejdspartnere i kommunen samt andre relevante aktører i lokalmiljøet.

Ledelsen står for alle indskrivninger på krisecentret og har et overblik over diverse samarbejdspartnere i kommunen samt andre relevante aktører i lokalmiljøet. Ledelsen har det overordnet ansvar for, at oprette, vedligeholde og igangsætte nye initiativer på uddannelse og beskæftigelses området, så det kan komme til gavn for beboerne på krisecenteret.

På krisecenteret vil ledelsen give beboerne muligheder for, at kunne udvikle sig under hele opholdet. Derfor vil der være faglige aftener nogle gange om måneden, hvor temaer som ” Den gode ansøgning” ” stress håndtering” eller økonomisk rådgivning vil være en mulighed.

Børn og unge på krisecenteret:

Ledelsen har etableret samarbejde med lokale skoler og dagtilbud. I forbindelse med selve indskrivningen, vil ledelsen sikre sig at afdække børnenes/ den unges behov. Det vil ligeledes være et punkt, som vil blive indskrevet i opholdsplanen og indgå som en del af alle Borgermøder. Børn og unge har behov for faste rutiner, derfor ville der være en forventning om, at børn og unge enten fastholder eller bliver indskrevet i et dagtilbud/ skoletilbud hurtigst muligt efter ankomst.

Der vil ved alle indskrivningsmøder hos dagtilbud eller skole, være en ledelsesrepræsentant til stede, som ville kunne sikre en god overlevering og opstarts.

Kontaktdetaljer:

Administrationen i Stationsparken 25, 1. tv, 2600 Glostrup

Glostrup har åbningstid man-fre 9:30-12:00.

PsykCare hovednummer: 333 233 14

Bliv vikar

Vi søger altid sundhedsfagligt uddannede vikarer med erfaring fra psykiatrien i hele landet.